(+66) 2-667-5555 Centralworld 999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Mon - Sat 9.30 - 17.30. Sunday CLOSED

System Support (SAP)

 • ตำแหน่งที่ตั้ง:
  Krung Thep Maha Nakhon Krung Thep Maha Nakhon Krung Thep Maha Nakhon Krung Thep Maha Nakhon , Thailand Thailand Thailand Thailand
 • เงินเดือน:
  ต่อรองได้
 • ประเภทงาน:
  Full-Time
 • โพสต์เมื่อ:
  2 เดือน ที่แล้ว
 • หมวดหมู่:
  Residential
 • สิ้นสุดเมื่อ:
  มิถุนายน 19, 2020
 • ตำแหน่งงาน:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างโครงสร้างทุกโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้พัฒนาบนระบบ SAP เพื่อรองรับการทำงานของโครงการก่อสร้างทั้งโครงการแนวสูง (High Rise) และโครงการแนวราบ (Low Rise)
 • สร้างข้อมูลงบประมาณต้นทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติเข้าระบบ SAP
 • สร้างข้อมูล Agreement และ Service Master บนระบบ SAP เพื่อรองรับการนำไปใช้เปิด PO ตามสัญญาว่าจ้างฯ หรือ LOI ที่ได้รับอนุมัติ
 • สร้าง PR (Purchasing Request) ของงานว่าจ้างงานก่อสร้างและงานสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับทุกโครงการทั้งโครงการแนวสูง (High Rise) และโครงการแนวราบ (Low Rise)
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำบัญชี
 • ตรวจสอบการทำอนุมัติจ่ายบนระบบ SAP และตรวจเช็คเอกสารประกอบการทำ Payment Request ที่ส่งมาจากทุกโครงการ เพื่อดำเนินการส่งต่อให้กับฝ่ายบัญชีของบริษัท

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน SAP 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ตั้ง