(+66) 2-667-5555 Centralworld 999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Mon - Sat 9.30 - 17.30. Sunday CLOSED

Site Engineer (กรุงเทพและปริมณฑล)

 • ตำแหน่งที่ตั้ง:
 • เงินเดือน:
  ต่อรองได้
 • ประเภทงาน:
  Full-Time
 • โพสต์เมื่อ:
  4 เดือน ที่แล้ว
 • หมวดหมู่:
  Residential
 • สิ้นสุดเมื่อ:
  กรกฎาคม 3, 2020
 • ตำแหน่งงาน:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงานก่อสร้างให้กับทางผู้รับเหมา เพื่อให้งานเสร็จตามแผนงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการให้ทาง Project Manager รับทราบในแต่ละสัปดาห์
 • ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาหน้างานที่ติดขัดให้แก่ผู้รับเหมา
 • ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • เข้าร่วมประชุมกับผู้รับเหมาทุกสัปดาห์ เพื่อดูความคืบหน้าและรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขให้งานเป็นไปตามแผน
 • จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

คุณสมบัติ

 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ตั้ง