(+66) 2-667-5555 Centralworld 999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Mon - Sat 9.30 - 17.30. Sunday CLOSED

Quality System Management – Officer

 • ตำแหน่งที่ตั้ง:
  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ต่อรองได้
 • ประเภทงาน:
  Full-Time
 • โพสต์เมื่อ:
  2 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • หมวดหมู่:
  Others
 • สิ้นสุดเมื่อ:
  สิงหาคม 27, 2020
 • ตำแหน่งงาน:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ แก้ไขและปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ISO 9001,ISO 14001และระบบที่บริษัทนำมาใช้ในองค์กรให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • ดูแล จัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ งาน ISO 9001,ISO 14001และระบบที่บริษัทนำมาใช้ในองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุ 24-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ การประเมินผล การเขียนรายงานและการนำเสนอ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี