(+66) 2-667-5555 Centralworld 999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Mon - Sat 9.30 - 17.30. Sunday CLOSED

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(สัญญาจ้าง 3 เดือน)

 • ตำแหน่งที่ตั้ง:
 • เงินเดือน:
  ต่อรองได้
 • ประเภทงาน:
  Temporary
 • โพสต์เมื่อ:
  2 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • หมวดหมู่:
  Branch
 • สิ้นสุดเมื่อ:
  พฤศจิกายน 1, 2020
 • ตำแหน่งงาน:
 • ภาษา:
  ไทย

คุณสมบัติ
– อายุ 18-30 ปี
– วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป สาขาการเงินและการบัญชี
– มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
– มีความซื่อสัตย์ และมีใจรักงานบริการ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานห้องเงินสด และเก็บเงิน
– นำเงินยอดขายร้านค้า consign parkingที่รับชำระผ่านเคาน์เตอร์ นำไปฝากธนาคาร
– แยก pay in ที่ได้รับจากธนาคารเพื่อส่งให้การเงินสาขาทำการตรวจสอบ
– นำรายงานการส่งเงินและรับเงินของแคชเชียร์มาบันทึกในไฟล์ excel
– จัดส่งเอกสารให้ทางบัญชีด้านรับ
– จัดเตรียมอุปกรณ์ ถุงผ้าใส่เหรียญ ทะเบียนคุมเครื่องหยอดเหรียญ
– ไขเหรียญพร้อม รปภ. และเจ้าหน้าที่ร้านค้า
– นับเงินจากการไขเหรียญพร้อมกับทางฝ่ายการเงิน รปภ และร้านค้า
– ตรวจสอบร้านค้า consign ตาดแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบร้านค้า consign
– ตรวจจุดแคชเชียร์ประจำวัน
– รับคืนเงินยืมแคชเชียร์ วันละ 3 รอบ
– จัดเก็บยอดขายระหว่างวันร้าน consign ที่มียอดขายสูงเพื่อลดความเสี่ยง
– เปิดตู้เก็บเงินจำหน่ายเหรียญอัตโนมัติพร้อม รปภ. และเจ้าหน้าที่ของร้านค้า
– แทนพักแคชเชียร์ จุด promotion และจุด parking
– จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำจุด promotion และร้านค้า consignment เข้าใหม่
– ปิด night safe ณ สิ้นวัน

2. งานประจำจุดบริการ
– รับถุงเงินทอนและเงินยืม และตรวจสอบ
– ประจำจุดให้บริการ consignment ตามเวลา
– จัดเตรียมเงินยืมส่งคืน ให้ทีมหัวหน้า cashier หย่อนลงเซฟเคลื่อนที่
– เตรียมเงินยอดขายใส่ถุง zip lock นำส่งให้กับทีมหัวหน้าแคชเชียร์หน่วยลงเซฟเคลื่อนที่
– ปิดระบบการขาย ณ สิ้นวัน และเก็บเงินทอนใส่ถุง zip lock ให้ครบตามจำนวน
– แจงเงินยอดขาย โดยลงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มรายงานการส่งเงินและรับเงินของแคชเชียร์รายวัน
– เขียน pay in และนำเงินใสถุง zip lock
– จัดเก็บเอกสาร ถุงเงินยอดขาย ถุงเงินทอนรอ รปภ. มารับเพื่อนำไปหย่อน night safe